864
Het Belgische Rekenhof
1-1-2019
Samenstelling Algemene Vergadering

 

Het Rekenhof is een enorm belangrijke instelling: het controleert de inkomsten en uitgaven van de overheid en checkt of er zuinig en doeltreffend met het geld omgesprongen wordt, m.a.w. of het goed besteed wordt. Het hof publiceert hierover regelmatig rapporten op hun website en heeft de bevoegdheid om de regering aan te klagen voor onrechtmatig gebruik van belastinggeld.

 

We nomineren het Belgische Rekenhof omwille van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de Algemene Vergadering. Die is samengesteld uit een Nederlandse en Franse kamer, die elk bestaan uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. Op dit moment telt de Nederlandse en Franse kamer elk één vrouw.

 

Sinds 2011 bestaat er een wet over quota in Raden van Bestuurd van beursgenoteerde bedrijven, autonome overheidsbedrijven (B-Post, Proximus, Belgocontrol, Infrabel, NMBS, Nationale Loterij). Die stelt dat er onder de leden ten minste één derde van het minst vertegenwoordigde geslacht moeten zijn. Overheidsinstellingen zoals het Rekenhof vallen niet onder die wet. In het Vrouwenraadmemorandum 2019 vragen wij om een invoering van deze quota in de bestuursraden en beheersorganen van o.m. de Nationale Bank, het Rekenhof en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, maar liever zien we dat het Rekenhof nu al het goede voorbeeld geeft! Met de Auwch-Award willen we hen dan ook aansporen om daar zo snel mogelijk werk van te maken.

Het stemmen is niet meer mogelijk. Afgesloten op 13-1-2019
Reacties
Frederik Poelmans zegt op 15-1-2019
da's waar !
Dewicke Nele Dewicke zegt op 11-1-2019
Werk aan de winkel.
marlies dhont zegt op 11-1-2019
akkoord!
Hilde De Waele zegt op 10-1-2019
volledig akkoord
Reageer zelf
Naam (Verplicht)
E-mail (Verplicht maar zal niet getoond worden)
Commentaar